Pasování prvňáčků

11.06.2018 15:06

   Na konci měsíce května proběhla v prostorách knihovny krásná akce pro žáčky tříd 1. A. a 1. B. – Pasování na čtenáře. Děti měly pro rodiče a prarodiče připravený program z básniček a čtení, následoval slib a pak byly ředitelem školy panem Kolaříkem pasovány na čtenáře. Od svých třídních učitelek dostaly hezké knihy i s věnováním. Fotky z akce naleznete ve fotogalerii knihovny.