Historie knihovny

Základ knihovnictví v Bílovicích položil Čtenářský spolek v roce 1868 a Mariánská farní knihovna, kterou založil v roce 1907 pro spolek Osvěta farář P. Inocenc Obdržálek. V roce 1919 byly v Bílovicích tři knihovny. Největší byla Mariánská farní knihovna, jež osahovala 775 knih. Druhou v pořadí byla školní knihovna, v níž bylo celkem 124 svazků a nejmenší byla knihovna Čtenářského spolku o počtu 43 knih. Obecní knihovny začaly v obcích vznikat na základě vládního nařízení po převratu v roce 1918. Rozhodnutím Obecního zastupitelstva byla Obecní knihovna zřízena dnem 1. ledna 1921 a prvním knihovníkem byl jmenován ředitel školy Ferdinand Toman. Umístněna byla v budově Měšťanské školy. Po vystavění hasičské zbrojnice v roce 1927 se do horního patra přestěhovala úřadovna obecního úřadu a rovněž knihovna. Na valné hromadě Čtenářského spolku dne 29. ledna 1921 bylo rozhodnuto sloučit spolkovou knihovnu s nově vznikající Obecní knihovnou. Za čtenářský spolek byl do nově utvářeného knihovního výboru jmenován Alois Kozelek. Knihy Čtenářského spolku se během roku 1921 přenesli do Mariánské knihovny spolku Osvěta, jež se měla stát jádrem budoucí obecní knihovny. Po odmídnutí spolku Osvěta, přenechat Mariánskou knihovnu obci, byly spolkové knihy odneseny k  učitelovi Bedřichu Kneslovi a tam uloženy. Když v roce 1922 začala Obecní knihovna v Bílovicích skutečně fungovat byly knihy Čtenářského spolku do ní uloženy. V roce 1949 měla Obecní knihovna 40 čtenářů, kteří si zapůjčili celkem 650 knih. Knihovníkem byl řadu let Ladislav Kocourek, jenž měl v malém domku u svatého Jana papírnictví a knihařství. Tento opravoval poškozené knihy a zároveň je opatřoval novou vazbou. V roce 1952 se knihovna přestěhovala do přízemí zámku. Zde setrvala do sedmdesátých let, kdy byla po otevření nové školy v roce 1975 přemístěna do bývalé budovy obecní školy. Odtud se potom přestěhovala zpět do zámku. V roce 1998 Obecní úřad zakoupil pro knihovnu počítač. V té době začala automatizace knihovny. Všechny knihy se musely označit číselným kódem a zapsat do počítače. V březnu 2000 začala knihovna s půjčováním přes počítač. V roce 2003 přešla knihovna pod obecní úřad. V témže roce došlo i k modernizaci knihovního počítačového programu - Clavius. V únoru roku 2010 byla knihovna přestěhována do nových prostor nad hasičskou zbrojnicí do Střediska volnočasových aktivit.