Ceník služeb

Základní služby
Půjčování knih a časopisů zdarma
Přístup na Internet 5 Kč/15 min
Registrační poplatek
Děti, studenti, důchodci 20 Kč
Dospělí 40 Kč
Vystavení čtenářského průkazu 10 Kč
Vystavení náhradního čtenářského průkazu 20 Kč
Poplatky z prodlení - upomínky
1. upomínka 10 Kč
2. upomínka 20 Kč
3. upomínka 30 Kč
Upomínací dopis 50 Kč
Pokus o smír 70 Kč
Kopírování A4 černobíle   2 Kč
Kopírování A4 barevně   5 Kč
Laminování A4   15 Kč

 

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.